• Hoạt động từ thiện tại Hồng Phúc Tây Mỗ
  • Phòng thẩm mỹ Thiên Ngọc
  • Chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp cho khách hàng
  • Hoạt động cầu phúc tại Hồng Phúc Tây Mỗ